Flybåten A/S er et privat aksjeselskap som har som formål å drive passasjerbefordring med hurtigbåt og buss i Ytre Oslofjord.

Selskapet har base på Husvik i Tønsberg der selskapet eier en 2,5 da tomt med 70m strandlinje. Husvik skal utvikles til moderne terminalområde for overgang sjø og land.

Selskapet disponerer båtene M/S Flybåten med kapasitet 76 pax og reservebåten M/B Turøy med kapasitet 38 pax.

Selskapet utfører rute- og chartervirksomhet i området.

Flybåten har også utført større oppdrag i andre deler av landet i forbindelse med stengte veier under utbedring